UTLYSNING FRÅN TILLVÄXTVERKET

Du kan nu söka stöd för förstudier från EU-programmet Östra Mellansverige. Förstudierna ska rikta sig mot något av de tre insatsområdena. Ansökningarna hanteras löpande.
 
Östra Mellansverige har tre insatsområden:
 
    Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
    Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.
    Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.
Läs mer hos Tillväxtverket: