Upphandling – Maskintjänster

Upphandlingen omfattar avrop av maskin och förare för reparationer och förnyelsearbeten på beställarens VA-nät. Merparten av uppdragen kommer att utföras inom kommunens VA-verksamhet, men även uppdrag åt andra delar av kommunens organisation ska utföras efter beställning. Maskintjänsterna avser både akuta händelser, planerat underhåll och markberedningarbeten. Exempel på arbeten som omfattas av upphandlingen är:- Grävning och borttransport av schaktmassor samt återfyllning vid arbete på ledningsnät- Mindre omläggningar av serviser- Mindre omläggningar av spill, vatten och dagvattenledningar. Entreprenadområde är hela kommunens areal men mest koncentrerat kring tätorterna Valdemarsvik, Gusum, Ringarum och Gryt. Beställaren garanterar ingen specifik volym beställda tjänster då volymen kan skilja sig ifrån år till år.
Tidigare år har omfattningen av beställda maskintjänster legat på:
  • Maskintjänst 1: (Hjulburen grävmaskin 15-20 ton med runtomsvängande aggregat) 1700-1800 timmar per år.
  • Maskintjänst 2: (Bandburen grävmaskin 5,0 – 7,0 ton med runtomsvängande aggregat)20 – 40 timmar per år
  • Maskintjänst 3: (Lastbil 3-4 axlad bil )1400-1600 timmar per år
Beställaren förbehåller sig rätten att under avtalstiden utföra separata upphandlingar på uppdrag överstigande två basbelopp eller som med anledning av sin storlek, tekniska utformning eller i övrigt är så speciella att de utformas som enskilda projekt.