Lägesrapport covid-19

 • Vi har inga nya bekräftade fall i vår kommun.
 • I Sverige ser vi en ökning av antalet nya bekräftade fall, men Socialstyrelsen menar att påverkan på hälso- och sjukvård ännu är låg.
 • I Europa, framför allt i Storbritannien, ökar antalet fall i hög takt.
GLOBALT LÄGE
(jämförelse med föregående lägesrapport 10 september)
 • 35 848 254 fall av Covid19 sedan 31 december 2019 (27 891 329)
 • 1 048 181 dödsfall (903 991)
 • I Europa har 5 605 508 smittade rapporterats (4 006 428)
Många länder upplever nu kraftiga ökningar av antalet nya fall. I Europa är situationen fortsatt bekymmersam i framför allt Storbritannien där antal fall ökar kraftigt.
NATIONELLT LÄGE
(jämförelse med föregående lägesrapport 10 september)
 • 96 677 smittade (86 194)
 • 2 622 intensivvårdade (2 579)
 • 5 892 avlidna (5 843)
I Sverige har antal testade individer ökat, många tester utförs och ca 2,9 % är positiva denna vecka, jämfört med 2,4 % föregående vecka och 1,6 % veckan innan det.
I de flesta regioner ser man en ökning av antalet nya bekräftade fall.
Socialstyrelsens sammantagna bedömning är att antal individer i behov av intensivvård är fortsatt relativt få, och att påverkan på hälso- och sjukvården är låg. 25 personer vårdas i intensivvård idag, och 152 personer vårdas på andra avdelningar.
REGIONALT LÄGE
Region Östergötland har rapporterat om mindre utbrott, sk klusterutbrott, bland annat bland studenter. Hittills har 4 381 personer bekräftats smittade i länet, och 293 personer har avlidit. Under tisdagen rapporterade regionen ny statistik över läget i kommunerna. Även här är jämförelse gjord med statistik den 10/9:
• Linköping, 1 580 (1 408)
• Norrköping, 1 343 (1 249)
• Motala, 336 (322)
• Mjölby, 258 (249)
• Finspång, 220 (212)
• Söderköping, 115 (105)
• Kinda, 90 (88)
• Åtvidaberg, 90 (84)
• Valdemarsvik, 77 (77)
• Vadstena, 75 (71)
• Boxholm, 41 (39)
På 1177 uppdaterar regionen löpande sin information om provtagning. På 1177:s hemsida kan du se vad som gäller just nu. Här kan du också hitta platser för provtagning.
.
LOKALT LÄGE
Vi har inga nya fall av bekräftad covid-19 i vår kommun. Inom sektor Stöd och omsorg testas såväl boende som medarbetare vid tecken på smitta. Marie Schmid, sektorchef, rapporterar att öppnandet av våra äldreboenden gått bra och att besökare har stor förståelse och respekt för våra förhållningsregler. Besök sker i möjligaste mån inne på de boendes egna rum, och besök aviseras i förväg för att personalen ska kunna förbereda för ett tryggt mottagande. Inom sektorn har lokala förhållningsregler tagits fram – du hittar dem på vår hemsida. Arbetet med att utvärdera och revidera rutiner efter öppning av äldreboenden pågår, liksom arbetet med att säkerställa skyddsmaterial på kort och lång sikt som vi har berättat om under våren.
Lite om medierapporteringen
På internationell nivå har medierapporteringen fortsatt att handla om att smittspridningen ökar på flera håll i världen, bland annat i Storbritannien, Polen, Tjeckien, Italien, Ryssland, Spanien, Frankrike och Indien. Detta har lett till att flera länder har infört nya restriktioner som exempelvis nedstängning av städer med hög smittspridning. I flera europeiska länder har irritation och upprördhet lett till protester mot myndigheternas restriktioner som införts när smittspridningen har ökat. Samtidigt lättar andra länder på restriktionerna. I Schweiz tillåts folksamlingar på över 1 000 personer trots att smittotalen ökar. Sportevenemang och kulturella arrangemang tillåts med regler för hygien och avstånd.
I Sverige har Folkhälsomyndigheten börjat tala om att vi kan räkna med att vi kommer få leva med restriktioner under en lång tid. När Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, gästade SVT och Agenda menade han att svenskarna får räkna med att åtgärder mot coronaspridningen kommer ligga kvar lång tid, åtminstone ett år fram. Han gav också yttryck för att svenskarna blivit lite för slappa, varför vi måste fortsätta upprepa ”håll i, och håll ut”.
På nationell nivå förekommer även en del diskussioner om huruvida stödpaketen till näringslivet generellt har gått till rätt mottagare och att det förekommer rapporter om företag som bryter mot reglerna. En annan fråga som det förekommit mycket debatt kring är frågan om antal personer som får delta på allmänna sammankomster.
I vårt eget län har media rapporterat om klusterutbrott i Linköping där ett 30-tal personer testat positivt efter att ha deltagit i en privat fest som samlade 150 studenter. I övrigt har medierapporteringen handlat om att äldreboenden nu öppnat upp för besök.
Fortsätt håll i och håll ut
För att förhindra smitta behöver vi fortsätta att hjälpas åt och agera ansvarsfullt, på samma sätt som tidigare:
 • Tvätta händerna, ofta och länge i varmt vatten
 • Känner du dig det minsta sjuk, stanna hemma. Vanliga symptom är feber, hosta, andningspåverkan, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk.
 • När du känner dig frisk, stanna hemma ytterligare två dagar innan du återvänder till arbetet
 • Vi behöver hjälpas åt att påminna oss om rekommendationerna och att det är viktigt att vi följer dem – i alla lägen och i alla våra verksamheter.