FRILUFTSLIVETS ÅR – ANSÖK OM BIDRAG

Inom ramen för Friluftslivets År finns medel att söka för ideella organisationer, stiftelser samt kommuner och kommunsammanslutningar.
Läs mer om Friluftslivets År, vilka som kan söka medel och för vilka projekt, på denna sida:
https://svensktfriluftsliv.se/utlysning-av-medel-friluftslivets-ar/?fbclid=IwAR1sRhdfGHqd1kAB2uZ29hGmg0_jj2ErEscgb6GcAQ18zTv9hxSliucSC7s