Finansiella medel till Östgötaskärgården!

Besöksnäringsbranschen i Östergötland behöver snabbt ställa om för att bli mer hållbar och långsiktigt konkurrenskraftig. Efter sommarsäsongen, som inte blev så illa som befarat, finns det nu en stor oro inför vinterhalvåret bland de aktörer som har öppet året om. Redan innan pandemin visade trendrapporter att affärsresandet var på nedgång och att mötesindustrin behöver en digital reformation.
Det ökade trycket på vissa geografiska platser har ytterligare stärkt behovet av att alla delar av en destination behöver kunna ställa om. Därför ska nu Region Östergötland genom Visit Östergötland och besöksnäringen i länet arbeta med att hitta former för en hållbar besöksnäring med fokus på omställning och innovation. Ett av målen är att ta fram en samverkansmodell för destinationsutveckling. Det ska göras i projektet Hållbar omställning för ett konkurrenskraftigt Östergötland.