NYA FÖRESKRIFTER FÖR BESÖK VID CAFE/RESTAURANG

För att motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär bland annat att storleken på ett sällskap begränsas till fyra personer.