Förslag om hårdare förbud

Förslag om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

Publicerad 

En promemoria med förslag som innebär att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare har idag skickats ut på remiss.

Läs mer i regeringens pressmeddelande: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/forslag-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar-med-fler-an-atta-deltagare/