UPPHANDLING

Turistbyrå och hamnvärdskap, Valdemarsviks kommun
 
– Objekt och omfattning –
Upphandlingen avser upphandling av entreprenad som kan ansvara för turistinformation och hamnvärdskap i Valdemarsvik. Uppdraget har skapats för att främja ortens och kommunens besökare och potentiella besökare.
 
Välkommen att läsa mer på hemsidan: