Framtidens Logistik – ett utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft

Growth Circle 
Ett erbjudande inom ramen för projektet Swedish ScaleUps är för dig som arbetar med ledning och utveckling i logistikföretag eller i verksamheter där logistik är en central del.

I programmet får du ta del av kunskap från experter och forskare i framkant, lära dig verktyg och
metoder för affärsutveckling, samt utbyta insikter och erfarenheter med andra. Fyra grupptillfällen
varvas med fokuserade kunskapsseminarier, eget arbete (ca 10 timmar) och programmet avslutas
sedan med ett sammanfattande seminarium.
Syftet med detta program är att med fokus på hållbarhet och logistik öka de deltagande företagens förmåga att möta dagens och framtidens krav. Målet är att ge deltagarna ny kunskap och utveckla färdigheter i att tillämpa strukturerade metoder och verktyg i sin egen affärsutveckling.

Deltagare kan välja om man vill medverka på plats eller digitalt via Zoom.
Anmälan till programmet Framtidens Logistik här, stänger den 2 dec 2020.

Läs mer om programmet här: framtidens-logistik_program