UPPHANDLING – besiktning av konstbyggnader

Norrköpings kommun, tillsammans med Finspångs kommun och Valdemarsviks kommun, inbjuder er att lämna anbud på offentlig upphandling avseende besiktning av konstbyggnader.
 
Upphandlingen avser ramavtal med två (2) anbudsgivare, förutsatt att två (2) anbudsgivare kvalificerar sig, där samtliga villkor för avrop är fastställda. Avtal berättigar inte automatiskt till uppdrag, utan reglerar endast villkoren för avrop.