Fyruddens nya ägare brinner för framtidens skärgård!

Anna Biörsmark och Krister Eriksson har under fem års tid framgångsrikt drivit Gryts Varv Hotell och Konferens. Nu tar de sikte mot Fyrudden för att från och med våren 2021 driva och utveckla verksamheten där!
 
Välkommen att läsa mer i företagets pressmeddelande: