Julgåva till anställda

Vanligtvis är gåvor från arbetsgivaren skattepliktiga, men just julgåvor är ett undantag. Julgåvan får i normala fall uppgå till ett värde av 450 kronor för att vara skattefri, men år 2020 får du kombinera den tillfälliga gåvan med julgåvan för att ge de anställda en skattefri gåva för upp till 1450 kronor. Välkommen att läsa mer hos Skatteverket.

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/gavor.4.5b35a6251761e691420c9e.html?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3