Fiskefredningsområden och fiskeregler

Det finns möjlighet att yttra sig över fiskefredningsområden och fiskeregler.

Östergötlands län: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—ostergotland/2020-12-22-fiskeregler-langs-mellersta-ostersjon-ska-uppdateras—du-kan-tycka-till.html

Kalmar län: Fiskeregler längs mellersta Östersjön ska uppdateras – du kan tycka till | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

Bor du i Östergötlands län skall svara vara inne senast den 20 januari, bor du i Kalmar län skall svar vara inne den 24 januari.

Sprid gärna detta vidare till vattenägare och organisationer i skärgården.

Med vänlig hälsning

Carl Hamilton, Skärgårdsutvecklare

Phone: +46 70 226 79 11