Restauranger och caféer

Vi vet att ni haft en utmanade tid och de nya råden från Folkhälsomyndigheten ger begränsningar en tid till. Vi hoppas att vi alla kan hålla i, hålla ut och hålla avstånd även framöver för att häva smittspridning och kunna återgå till mer normala förhållanden.

Nedan finns information från våra medarbetare på Miljö- och Hälsa.

Håll avstånd på restauranger

Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att fortsatt följa de föreskrifter som hittills tagits fram för att undvika och minska smittspridning i samhället. För serveringsställen gäller dessutom en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SFS 2020:526).

Du som gäst har ett ansvar

Lagen innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer samt även har befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Fortsätt gärna att besöka våra krogar och restauranger, men tänk på att hålla avstånd, undvika trängsel och följa de allmänna råd som finns. Tillsammans kan vi begränsa smittspridningen och samtidigt se till att restauranger, barer och kaféer kan fortsätta ha öppet.

Restauranger och kaféer ska följa de regler som finns, men du som besökare har också ett
ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För dig som gäst är det viktigt att följa dessa råd:

 • Håll avstånd (riktlinjen är en armlängds avstånd från andra gäster)
 • Ät och drick vid bordet
 • Tvätta händerna
 • Hosta och nys i armvecket
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk

Det här gäller för restauranger

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen innebär att den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel undviks på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020-37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, framgår bland annat att:

 • besökare ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap och öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter.
 • storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till fyra personer. Är ett sällskap större än fyra personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.
 • om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.
 • trängsel mellan personer i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar inte får förekomma.
 • besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Att beställa och hämta mat vid disk är bara tillåtet om det kan göras utan att det blir trängsel.
 • personal ska bära ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.
 • den som driver ett serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare

Tips!

Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan exempelvis vara att:

 • begränsa det totala antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,
 • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, och
 • använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar med mera finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Tillsyn

Kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. Kommunen har även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Lämna tips om trängsel på serveringsställen

Om du upptäcker trängsel som ökar risken för spridning av covid-19 kan du lämna dina synpunkter till miljökontoret via e-post miljo@soderkoping.se eller telefon 0121-187 04 (tis-fre 8-9:30). Du kan även lämna andra typer av synpunkter. Miljökontoret gör alltid bedömningar i det enskilda fallet om det finns risk för smittspridning.

Observera att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på ett serveringsställe träffas inte av begränsningen på högst 50 deltagare, med undantag för danstillställningar. Polisen har rätt att ställa in eller upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls i strid med ordningslagen.