Den nya pandemilagen & tillsyn

Länsstyrelserna får från 10 januari nya uppdrag till följd av ny pandemilag. Ett av dessa gäller tillsyn.

  • Länsstyrelserna ska utöva tillsyn över lag och förordning som har meddelats av regeringen. Folkhälsomyndigheten arbetar parallellt med ytterligare föreskrifter. Syftet med tillsynen är att minska smittspridning.
  • Troligen finns störst behov av tillsyn i början av lagens giltighet, dvs vintern 2021.
  • Länsstyrelsen Dalarna samordnar uppdraget nationellt och har tillsammans med Folkhälsomyndigheten arbetat fram tillsynsvägledning och material som behövs för tillsynen.
  • Samverkan är etablerad mellan länsstyrelserna och SKR på en övergripande nivå.
  • Lagen beslutades 2021-01-08 och trädde i kraft 2021-01-10 och gäller till utgången av september 2021.

Välkommen att läsa mer om Länsstyrelsens uppdrag här: pandemilag-202101-lansstyrelsen