Enkät om företagsklimatet

Ett gott företagsklimat står högt på kommunens agenda. Det verktyg vi använt för att mäta företagsklimatet har under åren varit Svenskt Näringslivs enkät.

Svenskt Näringsliv har nu skickat ut enkäten till företagare i Valdemarsviks kommun. Vi är mycket tacksamma om ni som fått ta del av enkäten svarar utifrån egna erfarenheter under det senaste året. Att ge svar utifrån någon annan företagares upplevelse ger inte en korrekt återkoppling till oss tyvärr. Inte heller att svara utifrån historiska händelser.

Enkätsvaren hjälper oss att se vart utvecklingspotential fi­nns och vad som fungerar bra redan idag. Vårt mål är att skapa ett ännu bättre företagsklimat tillsammans med er. Tillsammans kan vi bygga en mer attraktiv plattform för attrahera kompetens, nyetableringar och skapa god ekonomi för bygden. Vi måste alla bidra för att ta steg framåt i utveckling!

Vi önskar er en bra vecka!