Företagsjouren

Har ert företag hamnat i svårigheter? Hos Företagsjouren går det att få snabb hjälp och stöd för att ta sig ur situationen och leva vidare. Kontakta oss för rådgivning – ingen fråga är för liten eller för stor.
Företagsjouren, som ägs av Region Östergötland, är en neutral samtalspartner bemannad av rådgivare och experter inom en rad områden med många års erfarenhet av företagande. Vårt uppdrag är att stötta små och medelstora företag med att lösa akuta problem.

Stödet från Företagsjouren är kostnadsfritt. Allt arbete görs under tystnadsplikt och sekretess.

Ingela Gullstrand
Företagsrådgivare
ingela.gullstrand@regionostergotland.se
Tel: 010-103 71 36
Mobil: 073-068 28 02

https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjning%20och%20f%C3%B6retagande/F%C3%B6retagande/Broschyr%20f%C3%B6retagsjouren%202020.pdf