Förlängning av restriktioner

Följande gäller till och med 14 februari:

  • Förbudet för serveringsställen att servera alkohol efter klockan 20 förlängs till den 14 februari. Avsikten är att förbudet att servera alkohol efter klockan 22 ska ligga kvar fram till den 28 februari.

Följande gäller till och med 31 maj:

  • Alla som kan jobba hemifrån ska göra det. Rekommendationerna för statliga myndigheter om distansarbete förlängs till den 31 maj. Andra arbetsgivare uppmanas att möjliggöra distansarbete.

Följande gäller till och med 1 april:

  • Folkhälsomyndighetens rekommendation om undervisning på distans ersätts från och med måndagen den 25 januari med en rekommendation om delvis distansundervisning för gymnasiet. Regionala förutsättningar kan göra att det varierar. Högstadieskolorna kan bedriva delvis distansundervisning om det finns problem med trängsel i lokalerna eller i kollektivtrafiken.

Följande gäller till och med den 30 september:

  • Den tillfälliga covid-19-lagen gäller till sista september 2021. Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.
  • När det gäller butiker, gym och andra verksamheter som omfattas av covid-19-lagen ska varje besökare ha tio kvadratmeter till sitt förfogande. Regeringen förbereder för att vid behov kunna stänga ner verksamheter för att bromsa smittspridningen.

Följande gäller tillsvidare:

  • Rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken i rusningstid, klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, gäller våren ut. Rekommendationen gäller den som är född år 2004 eller tidigare.
  • Max åtta får träffas i samband med allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata tillställningar. Undantag görs för begravningar som får ha 20 deltagare.
  • Alla i Sverige ska följa de nationella råden om att till exempel stanna hemma vid symtom, begränsa nya nära kontakter och arbeta hemifrån.

För mer information: