Näringslivsråd 19/2

Nästa fredag träffas näringslivsrådet digitalt.
Har du något som du vill att vi tar upp i detta forum? Välkommen att kontakta oss!
 
Planerad agenda:
09:00 Välkommen
09:10 Johan Gustafsson, Svenskt Näringsliv. Företagsklimat och pandemi, framtidsperspektivet
09:45 Integration och företagande – Djamal Hamaili
10:00 Flytta hit – hur kan näringslivet bidra i att locka hit fler invånare?
          Etableringar – hur ser näringslivsrådets kontaktnät ut?
          Input från näringen kring nuläget – dialog och reflektioner
          Uppdatering från kommunen
11:00 Avslut