Besöksnäringsnätverk

På torsdag träffas besöksnäringsföretag, tjänstepersoner och politiker för att prata om möjligheter och utmaningar. Mötet brukar hållas ca 4 ggr/år.
 
Mötet på torsdag sker digitalt 15:00. Är du som företagare intresserad av att vara med, hör av dig till undertecknad!
Välkommen!