Antal nya företag ökade 2020!

Enligt nya uppgifter från http://bisnisanalys.se/ ser vi en ökning i antalet startade företag 2020.
Trots pandemi och dess påverkansfaktorer på näringslivet startades hela 70 företag (olika bolagsformer) under 2020.
Starkt jobbat Valdemarsviks näringsliv.