Omsättningsstöd och lokalhyresstöd

• Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare den nya ansökningsperioden har nu öppnats och kommer pågå fram till den 30 april 2021. Länk nedan. Beslut om förlängt stödperiod för mars och april 2021 har inte fattats än.
• Beslut om omsättningsstöd till handelsbolag har inte fattats än.
• Beslut om lokalhyresstöd har inte fattats än.
 
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare.html
 
Enheten för ekonomi och regional tillväxt
Tfn: +46 10 22 35292
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3, 581 86 Linköping, Sverige