Behov av laddstolpar?

Behov av laddstolpar?

Just nu genomför regionen en enkätundersökning med fokus på publika laddstolpar.

Vi hoppas att du kan ta dig tid, ca 4-5 minuter att svara på våra frågor.
Vi vänder oss främst till dig som är representant för verksamhet som bedriver service på landsbygden.
T.ex. lanthandlare, idrottsföreningar/anläggningar, församlingar/kyrkor, golfklubbar, föreningsdrivna samlingslokaler (Folkets
Hus, Bygdegårdar, Våra gårdar) och andra aktörer inom turism och besöksnäring.

Välkommen att ta del av enkäten här: enkat-laddstolpar-2021