MICROBIDRAG

det finns fortfarande pengar att söka
Mikrobidraget syftar till ökad tillväxt och mer balanserad regional utveckling. Bidraget är särskilt riktat mot nya och små företag, med max fyra anställda, på landsbygden eller i orter med färre än 10 000 invånare.
Inriktning 2021
Med anledning av den pågående pandemin förtydligas inriktningen för 2021. Företagen ska ha en tydlig ägarvilja och drivkraft att utveckla sina företag. Skärgården är ett särskilt prioriterat geografiskt område och besöksnäringen utgör en särskild prioriterad bransch detta år.