Stärk dina affärer och ditt miljöarbete – samtidigt!

Stärk dina affärer och ditt miljöarbete – samtidigt!

Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan
Att satsa på cirkulär ekonomi handlar om att generera vinster för både företaget och samhället. Enligt Svenskt näringsliv innebär arbete med cirkulär ekonomi stora möjligheter till tillväxt och nya affärsmöjligheter för svenska företag. Välkommen att läsa mer i foldern: stark-dina-affarer-och-ditt-miljoarbete-samtidigt