HANDELN DE NÄRMASTE ÅREN?

Coronavirusets framfart har vänt upp och ned på tillvaron i handeln. Svensk Handel skriver i sin rapport “handeln de närmaste åren” om några utvecklingstrender, trender som kräver en del kreativitet och omställningsförmåga för aktörer både på landsbygden och i staden.

Rapporten pekar på 5 trender kring “konsolidering”, att “ytterligheterna stärks”, att det blir “jättarnas tid”, att “E-handeln accelererar” men även om “Värderingsstyrd handel”.

Den sista trenden pekar mot att konsumenterna de senaste åren ökat förväntningarna på att handeln ska jobba hållbart. Tidigare kriser har visat att när ljuset siktas i tunneln, byts oro mot trygghetsökande och identitetsuppbyggande. En trend som kan gynna landsbygdens företagare? Läs mer……

https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/e-handelsrapporter/laget-i-handeln-2020.pdf