Vilka är era framtida utvecklingsbehov?

Vilka är era framtida utvecklingsbehov?

Vi vill gärna ha dialog kring era behov för framtida utveckling!
Onsdag 28/4 kl. 18.00-19.30. Mötet blir digitalt via mötesverktyget Zoom.

Inom ramarna för EU-samarbetet pågår förberedelser av framtida stöd för landsbygdsutveckling enligt leadermetoden. Dessa stöd ska bland annat hjälpa lokala utvecklingsgrupper, företag och föreningar att förverkliga sina kommande utvecklingsplaner.
För att stöden ska få rätt form är det viktigt att de anpassas efter lokala behov. Syftet med mötet är att ni ska få beskriva era önskemål, behov och ambitioner så att de kan sammanställas och inkluderas i nästa landsbygdsprogram och leaderområde. Tidshorisonten bör främst vara fem till tio år. Inriktningen kan vara det mesta – tex näringsliv, miljö, kultur, boendefrågor, service, fritid, infrastruktur – men fokus bör ligga på vad ni vill och kan göra lokalt.
Representanter från leaderområdet Kustlandet och Valdemarsviks kommun kommer att medverka.

Anmäl er till det digitala mötet via Anette på Kustlandet, så får ni en länk till mötet. anette@kustlandet.com

Välkommen!

Länk till inbjudan