Återtillverkning?

Återtillverkning?

Ökad konkurrenskraft genom hållbar produktion och återtillverkning

Vill du öka din konkurrenskraft genom att hitta en hållbar och effektiv lös-ning för er verksamhet? Vill du testa er potential och räkna på ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar med att börja återtillverka? Då är du väl-kommen att följa med oss på en resa mot en mer hållbar produktion och återtillverkning.

Delta i ett VD-nätverk inom området hållbar produktion och återtillverkning. Programmet genomförs av Almi och lärare/forskare från Linköpings universitet. Ni får ta del av kunskaper som vilar på vetenskaplig grund och som är praktiskt applicerbara i era verksamheter. Metodiken med ”VD-nätverk” baseras på att det är en grupp av företag som följs under genomförandet och där erfarenhetsutbyte mellan företagen är en viktig del i arbetet.

Lär er hur ni kan göra er tillverkning mer hållbar och hur företaget kan börja åter-tillverka – själva eller som en leverantör. Du får hjälp med att undersöka er Rema-nufacturing readiness level (RRL) – beredskap med att starta återtillverkning – med hjälp av RemometerTM som är ett verktyg utvecklat på LiU. Verktyget är baserad på forskning inom Lean återtillverkning och som består av fyra moment. Du kom-mer identifiera produktens lämplighet för återtillverkning och utveckla en handlingsplan för att initiera återtillverkningen.

Välkommen att läsa mer här: atertillverkning-infoblad