Cirkulär och hållbar affärsmodell

Cirkulär och hållbar affärsmodell

Utveckla dina affärer med en cirkulär och hållbar affärsmodell

Driver du ett företag och vill arbeta mer miljödrivet och cirkulärt för en ökad konkurrenskraft?
Var med i vårt VD-nätverk som drivs i samverkan mellan Almi och Linköpings universitet. Du får:

  • lära dig mer om utmaningar och möjligheter inom cirkulär ekonomi och hur du kan stärka dina egna affärer samtidigt som du bidrar till att lösa några av samhällets hållbarhetsutmaningar.
  • ta del av goda exempel från andra mindre bolag som utvecklat fungerande kunderbjudanden baserat på cirkulära principer.
  • stöttning i att använda konkreta verktyg som hjälper dig att utveckla hela eller delar av ditt företag eller en specifik produkt eller tjänst.
  • större insikt för hur införandet av nya affärsmodeller påverkar din organisation och värdekedja.

Allt baserat på en vetenskaplig grund. Läs mer här: informationsblad-cirkular-affarsmodell-2021