Åtgärder för att skydda gravida från covid-19

Uppdaterad information från Sveriges kommuner och regioner (4 juni 2021):

Utifrån forskning har det konstaterats en ökad risk för gravida att bli allvarligt sjuka i covid-19 vilket innebär en förhöjd risk att föda för tidigt. Om inkubationstid inräknas bedöms risken öka vid 20e graviditetsveckan. Folkhälsomyndigheten anger att gravida med andra riskfaktorer, såsom fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga.

På grund av den förhöjda risken rekommenderar Folkhälsomyndigheten starkt att gravida arbetstagare tar ut föräldrapenning senast från och med graviditetsvecka 36.

>> Läs mer på SKR:s webbplats.