Nyheter: Uncategorized

Covidtestning endast vid symptom eller smittspårning

Det är viktigt att du inte testar dig för Covid-19 i onödan. Du ska bara testa dig då: du har haft symtom i minst 48 timmar du blivit kontaktad genom smittspårning Resultat av provtagning gäller endast den dagen provet togs. Det är endast regionens regler för provtagning som gäller. På region Östergötlands hemsida kan du […]

Prao och praktik – viktiga steg ut på arbetsmarknaden

För våra skolungdomar och för elever i vuxenutbildning är prao och praktik en mycket viktig del i lärandet, och för framtiden. För många kan den praktiska erfarenhet man får genom skolan vara det första viktiga insteget på arbetsmarknaden. – Vi minns nog alla den där första kontakten med en riktig arbetsplats. Den är oerhört viktig […]

Utbrott av fågelinfluensa i Östergötland

Under våren har flera fall av fågelinfluensa konstaterats i Östergötland. Det är hög smittrisk i hela landet och därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot smitta. Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påträffas bland vilda fåglar, men just nu cirkulerar även smittan hos tama fåglar i landet. Fåglarnas vårflytt innebär hög smittrisk i hela […]

Regeringens besked om stöd till företagare

Tisdag den 23/2 höll regeringen en pressträff om förstärkta och förlängda stödåtgärder till företagare. Här är en sammanfattning: Nedstängningsstödet kommer att förstärkas så att även lönekostnader ersätts. Nedstängningsstödet, som riktar sig till företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för covid-19-lagen, innebär att företag ska kunna få […]

Industriföretag i länet går starkt trots pandemin

Pressmeddelande från Länsstyrelsen i Östergötland: Många företag i länet har drabbats hårt av coronapandemin. Vissa branscher har däremot återhämtat sig och i vissa fall till och med växt under det senaste året. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild. Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter […]

Upphandling avslutad: ny entreprenör för turistbyrå och hamnvärdskap

Nu har upphandlingen av turistbyrå och hamnvärdskap avslutats. Upphandlingen resulterade i att vi välkomnar en ny entreprenör för uppdraget att serva ortens och kommunens besökare och potentiella besökare. – Ett stort tack till alla som lämnat anbud. Vi ser nu fram emot att tillsammans stärka varumärket Valdemarsvik och hjälpa besökare och kommuninvånare att upptäcka och […]

Extra pandemistöd till caféer och restauranger

Företag med serveringsverksamhet kommer att få ett extra ekonomiskt stöd, motsvarande kostnaderna för miljötillsyn. Det har krisledningsnämnden i Valdemarsviks kommun beslutat. Den pågående pandemin har haft en mycket negativ påverkan på café och restaurangföretagens ekonomiska situation. För att komplettera regeringens stöd till hårt drabbade branscher har krisledningsnämnden i Valdemarsviks kommun fattat beslut om riktat ekonomiskt […]

Enkät – utvärdering av gångfartsområde

Under sommaren 2020 testades ett provisoriskt gångfartsområde i Valdemarsviks centrum. Syftet var att försöka förstå om just gångfartsområde kunde vara en satsning som skulle gynna invånare, företagare och besökare – som kunde öka centrumets attraktivitet, tillgänglighet och säkerhet. Det var med små medel man skapade testområdet. Det kom upp skyltar, farthinder i form av cementblock, […]

Radiofredag från Valdemarsvik!

På fredag den 31 juli, klockan 14.00 börjar sändningen av RADIOFREDAG, live på Sparbankens tak i Valdemarsvik. Värd är Mathias Lindholm som sänder i samarbete med RadioWix och lokala gäster. Sändningen pågår mellan 14.00 till 18.00 – och du kan delta genom att lyssna!  Hitta till sändningen Du kan läsa mer om Radiofredag och hitta webbsändningen på […]

Föreningsliv och lokal näring satsar på Hemestra-trenden!

I helgen startades en marknadsföringskampanj, UtoNjut, med ny hemsida, http://www.utonjut.se, annonsering både digitalt och i papperstidningar lokalt, regionalt och Stockholm/Mälardalen. Bakom satsningen står Turistföreningen med dess medlemmar – lokala näringsidkare. Välkommen att besöka den nya hemsidan och dela den gärna med nära och kära!