Energi- & klimatrådgivning

Valdemarsviks kommun erbjuder energi- och klimatrådgivning genom samarbete med Söderköpings- och Norrköpings kommuner. Rådgivningen är en kostnadsfri tjänst som finns till för alla i kommunen. Hushåll, företag, fastighetsägare, organisationer och föreningar är välkomna att kontakta oss. Antigen via telefon, e-post eller besök.

Hos rådgivningen får du opartisk och gratis information om bland annat:

  • värmesystem
  • solenergi
  • energieffektivt byggande
  • elanvändning, priser och avtal
  • fönsterbyte
  • tilläggsisolering
  • ventilation
  • belysning
  • aktuella bidrag, stöd och energideklarationer

Vi skickar gärna broschyrer där du kan läsa mer om hur du kan spara energi.

Rådgivningen finansieras med stöd av Energimyndigheten.

(LÄNK till kontaktinformation)

Läs mer på Energimyndighetens webbplats.