Besöksnäringsgruppen

Besöksnäringen är en viktig del av Valdemarsviks näringsliv. För att samlas kring frågor som rör just dessa frågor skapades ett plattform för nätverkande både inom näringen och mellan näringen och kommunen.

Här har olika samarbeten haft sin start och tillsammans tittar vi på utmaningar och möjligheter. Gruppen samlas 1-4 ggr/år och kommunen är sammankallande.

Är du intresserad av att ingå i gruppen? Välkommen att kontakta oss!