Centrumutveckling

Gruppens medlemmar utgörs av tjänstepersoner, handel, fastighetsägare och politiker.

Gruppens syfte är att skapa goda samarbeten så vi genom gemensamma insatser kan skapa större framgång i det fortsatta arbetet med att skapa ett mer attraktivt centrum, en handelsplats och en bostadsplats som gynnar både fastighetsägare, handlare/företagare, kommunen, invånarna och alla de som besöker Valdemarsvik.

Är du intresserad av att veta mer? Välkommen att kontakta oss eller läs mer här!