LRF

LRF Östergötland har 7 768 medlemmar. Genom att vara medlem i LRF tar du parti för landsbygden, du skaffar dig påverkansmöjligheter och du bidrar till en samlad, stark röst i samhällsdebatten och inför näringspolitiska beslut.

Sven Andersson, Ordförande

.

Välkommen att läsa mer på LRF’s hemsida!