Näringslivsråd

Näringslivsrådet i Valdemarsviks kommun arbetar för kommunikation och samverkan.

  • Samverkan – mellan företag och samverkan mellan politik, kommun och näringsliv
  • Kommunikation – information in i forumet och information ut från forumet, in/ut till verksamheternas eller föreningarnas medlemmar

Rådet träffas 4-5 gånger per år. Värdskapet, tid och plats för rådets möten varieras. Näringslivsavdelningen är sammankallande. På kommunens hemsida kan man ta del av mötesprotokoll m.m. Medlemmarna utgörs av föreningsrepresentanter, (LRF, Företagarna, Turistföreningen, Viken i centrum och Köpmannaföreningen), företagare från industrin, bygg/hantverk, fastighetsbolag och bank samt politiker och tjänstepersoner.

Vill du vara en del av näringslivsrådet eller veta mer om arbetet?

Välkommen att kontakta oss!