Turistföreningen

Turistföreningen Valdemarsvik är en paraplyorganisation för besöksnäringen i Valdemarsviks kommun.
Föreningen har till huvudsakligt ändamål att främja utveckling och samverkan mellan medlemmarna och med regionala samarbetspartners.
Föreningen skall primärt verka inom områden, som är av vikt för kommunens turiststrategi.
.
  • Styrelse 2018/2019:
    Thomas Ekh, Turistcenter i Valdemarsvik, ordförande
    Krister Eriksson, Gryts Varv Hotell & Konferens, styrelseledamot
    Susanne Solönhaf, Bio Consulting, styrelseledamot
.
Välkommen att läsa mer här!