ALMI

Vill du ta ditt företagande till en ny nivå? Göra verklighet av din affärsidé? Bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? Då ska du ta kontakt med oss på Almi. Våra rådgivare har lång erfarenhet av att vägleda entreprenörer i tillväxtföretag. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa.

.

TJÄNSTER:

Lån
Lån för tillväxtföretag. När idéer ska utvecklas och företag ska växa.
Riskkapital
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups.
Affärsutveckling
Utmana dig själv. Tag din idé och ditt företag till nästa nivå.
Utvecklingsmedel
Utvecklingsmedel är ett samlingsnamn för offentliga bidrag som Almi förmedlar till små och medelstora företag för att underlätta en utvecklingsprocess för att komma