Rådgivning och stöd

När ett företag hamnar i akut kris kan stöd och hjälp behövas för att ta sig ur krisen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas.

(Akut kris behöver inte vara av ekonomisk art. Det kan handla om hastig förändring av ägarstrukturen, problem av personlig karaktär som påverkar företaget m.m.)

Region Östergötland erbjuder det stödet genom Företagsjouren som bemannas av rådgivare med många års industriell erfarenhet.

http://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Naringsliv-och-arbetsmarknad/Naringslivsutveckling/Foretagsjouren/

.

Vad får dig att gå över gränsen?

Står du inför utmaningar och behöver du nå nya marknader för att fortsätta växa? Kanske är det att gå över landsgränsen som öppnar upp för nya möjligheter? Här finner du information om vart du kan få stöd i processen:
https://www.verksamt.se/web/ostergotland