Hygienverksamhet

Solarium, tatuering, fotvård och andra hygienverksamheter

Om du planerar att starta solarium, tatuerar-, piercing-, fotvårds-, eller akupunkturverksamhet, eller någon annan hygienverksamhet ska du först anmäla det till Miljökontoret.

Anmälningsplikt

Anmälningsplikten gäller sådana verksamheter där det finns risk för blodsmitta, genom att man använder skärande eller stickande verktyg. Det gäller bl.a. tatuering, piercing, fotvård, injektioner för utslätning av rynkor och akupunktur. Även solarium som allmänheten har tillgång till ska anmälas.

Ambulerande verksamhet

Om du inte har en särskild lokal för din behandling, utan besöker företag och privatpersoner, måste du ha utrymmen för att exempelvis rengöra, lagra och iordningställa din utrustning.

Åldersgräns och information till kunder

När man t.ex. blir piercad eller tatuerad, eller får akupunktur, punkteras kroppens eget skydd i form av hud och slemhinnor. Det innebär alltid en hälsorisk och därför är det mycket viktigt att ha goda rutiner när det gäller hygien. Säker behandling i en ren och fräsch lokal bidrar både till kundens och personalens trevnad.

Du har också ansvar för att upplysa alla kunder om:

  • Risken för infektioner
  • Att det är svårt att i efterhand ta bort en tatuering, och att plastikkirurgi för det mesta måste bekostas av kunden själv.
  • Att tatuering inte bör ske vid vissa sjukdomstillstånd, t.ex. vid eksem eller immunbrist.
  • Att risken för nickelallergi inte enbart är förknippad med håltagning utan också kan förorsakas av smycken som används i ett senare skede.

Var noga med att endast behandla frisk hud. Minderåriga ska inte behandlas utan att en vårdnadshavare har gett sitt medgivande.

Krav på lokalen

När du väljer lokal bör du tänka på att lokalen är så stor att rena ytor kan skiljas från smutsiga ytor. Det måste t.ex. finnas en plats för hantering av smutsiga instrument, och en annan plats för desinficerade och sterila instrument. Det bör helst också vara avskiljda utrymmen och skåp för förvaring av rent respektive sterilt material. I behandlingsrummet ska det finnas ett handtvättställ för handhygien. Vid fotvård bör det också finnas en utslagsvask för fotkarsvatten, i behandlingsutrymmet eller i direkt anslutning. Utrymme för städutrustning samt utslagsvask med kallt och varmt vatten är något som också ska planeras in från början.

Personalutrymmen och toalett

Arbetskläder och privata kläder ska förvaras åtskilda i ett förvaringsskåp. Det ska finnas en lättillgänglig personaltoalett med tvättställ.

Hygien

Använd ändamålsenliga personalkläder, som är lätta att tvätta och som inte används för privat bruk. Kortärmat underlättar rengöring av händer och underarmar. Använd inte ringar, armband och armbandsur när du arbetar. Tvätta händerna noggrant före och efter varje behandling. Använd flytande tvål och pappershanddukar. Desinficera händerna och låt dem lufttorka innan du tar på engångshandskar. Desinficera alltid den hud som ska behandlas. Det gör du enklast med en tvättkompress med desinfektionsmedel.

Rengöring av instrument

Instrument som används vid hygienisk verksamhet ska alltid rengöras, desinficeras och steriliseras. Engångsnålar och engångsskalpeller bör används så långt det är möjligt. Tänk också på att hantering och förvaring efter smittreningen är viktig för att inte instrumenten ska förorenas innan de används.

Allergi

De två vanligaste typerna av allergiska reaktioner som sker vid hygienisk behandling är nickelallergi vid piercing och allergi mot tatueringsfärgen. Nickelallergi orsakas av intensiv hudkontakt med föremål som avger nickel, t.ex. smycken. Allergin visa sig som exempelvis eksem. För att förebygga nickelallergi rekommenderas att helt undvika smycken som innehåller nickel.

Hantering av stickande och skärande avfall

Skärande eller stickande avfall (t.ex. nålar) ska förpackas i hårt emballage och hanteras så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa.

Egenkontroll

Alla som arbetar med hygienisk behandling ska veta vilka effekter verksamheten kan ha på kunder och på miljön. Det är mycket viktigt att vara medveten om risken för smitta, infektion och allergi. Anmälningspliktiga verksamheter ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram.