Information rörande Covid-19:

Valdemarsviks kommun följer händelseutvecklingen av Covid-19 och utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer för att på bästa sätt kunna förhindra och hantera en eventuell smittspridning i vår kommun. Vi samverkar med region, länsstyrelse och övriga kommuner i länet. Du kan läsa senast uppdaterad information här.