Näringslivsinfo kopplat till covid-19:

Här samlar vi länkar och information angående covid-19 kopplat till företagare. Nedan finns länkar och kontaktuppgifter som kan vara användbara kopplat till råd och stöd om ditt företag påverkas av covid-19s utveckling. Till höger kan du ta del av hur vi som kommun stöttar näringslivet. Sidan kommer uppdateras så snart vi har ny information att tillgå. Du kan också läsa mer på kommunens hemsida!

Företagsjouren
Företag som hamnar i akut kris kan få stöd och hjälp genom Region Östergötlands tjänst Företagsjouren, för att ta sig ur krisen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas. 
Företagsjouren bemannas av rådgivare med många års erfarenhet och vänder sig främst till små och mellanstora företag i Östergötland.
Företagsrådgivare och operativt ansvarig

Ingela.gullstrand@regionostergotland.se

foretagsjouren@regionostergotland.se

010-1037136, 073-0682802

Verksamt.se 

Här finns information om krispaket och ekonomiska lättnader som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med coronaviruset

hemsida
Krisinformation.se

Samlad information från Svenska myndigheter.

 Lär mer här!
Folkhälsomyndigheten

Om Covid-19 och hur du kan skydda dig och andra. Symptom och förhållningssätt.

Läs mer här!
Regeringen 
Mer information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare hittar du på regeringens hemsida.
hemsida
Skatteverket
Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Information och blankett för ansökan hittar du på Skatteverkets hemsida.
Skatteverkets hemsida
Försäkringskassan   Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab hittar du på Försäkringskassans hemsida.

Tillväxtverket   Information och stöd från Tillväxtverket som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid -19-utbrottet hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Arbetsmiljöverket  
För frågor om arbetsmiljöarbete, vilket ansvar du har som arbetsgivare och hur du kan agera under krisen. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

LRF   Här samlar Lantbrukarnas Riksförbund sin branschs information kopplat till covid-19: www.lrf.se/corona