Lokaler & mark

Lokaler

För dej som behöver hjälp med anskaffning av mark eller lokaler står vi gärna till tjänst i mån av tillgång av lämpliga objekt.

Kommunens eget kommunala bolag – Centrumhuset i Valdemarsvik AB – har fastigheter i  Valdemarsvik tätort och erbjuder lokaler. Kontakta medborgarservice för mer information om detta.

Valdemarsviks kommun äger även Vammar industrihus som inryms i en före detta gymnasieskola. Lokalerna är bland annat lämpliga för kontor, kontorshotell, utbildning, lager eller småindustrier. I närheten finns mataffärer, bensinstation och annan service. Bra pendlingsmöjligheter till flera städer, bland annat till Norrköping, Linköping och Västervik.

Mark

Det finns tillgänglig industrimark för den som vill etablera verksamhet på olika platser i kommunen. Bland annat finns ett antal attraktiva industritomter med bra skyltläge vid väg E22, vid norra infarten till Valdemarsvik. Väg E22 bär trafik för hela Östkustområdet inklusive Ölands-turismen som passerar denna trafikplats under de varmare månaderna. I Valdemarsviks kommun tredubblas boendet i skärgården under högsäsong och turismen bidrar till att vi har fin service i form av handel och restauranger, skärgårdstrafik och aktiviteter vid kustbandet. Av- och påfart finns klart samt rastplats med information och sanitär service. De tomter som kommunen äger har allt framdraget vad gäller vatten och avlopp. Se information om Mossebo industriområde i filen till höger.

Här kan du ta del av den gällande översiktsplanen för kommunen.

Vi är även beredda att diskutera andra idéer och önskemål i övriga delar av kommunen