Lokaler & mark

Lokaler

För dej som behöver hjälp med anskaffning av mark eller lokaler står vi gärna till tjänst i mån av tillgång av lämpliga objekt.

Valdemarsviks kommun äger Vammar industrihus som inryms i en före detta gymnasieskola. Lokalerna är bland annat lämpliga för kontor, kontorshotell, utbildning, lager eller småindustrier. I närheten finns mataffärer, bensinstation och annan service. Bra pendlingsmöjligheter till flera städer, bland annat till Norrköping, Linköping och Västervik. I dagsläget är alla lokaler uthyrda.

Mark

Det finns tillgänglig industrimark för den som vill etablera verksamhet på olika platser i kommunen. Bland annat finns ett antal attraktiva industritomter med bra skyltläge vid väg E22, vid norra infarten till Valdemarsvik. Väg E22 bär trafik för hela Östkustområdet inklusive Ölands-turismen som passerar denna trafikplats under de varmare månaderna. I Valdemarsviks kommun tredubblas boendet i skärgården under högsäsong och turismen bidrar till att vi har fin service i form av handel och restauranger, skärgårdstrafik och aktiviteter vid kustbandet. Av- och påfart finns klart samt rastplats med information och sanitär service. De tomter som kommunen äger har allt framdraget vad gäller vatten och avlopp. Se information om Mossebo industriområde i filen till höger.

Här kan du ta del av den gällande översiktsplanen för kommunen.

Vi är även beredda att diskutera andra idéer och önskemål i övriga delar av kommunen