Nyheter

Företagsbesök, Ekbäckens Stuteri

Denna soliga morgon besöktes Ekbäcken utanför Valdemarsvik. Paret Johan och Renée är verksamma på flera områden, men den gemensamma faktorn för verksamheterna är deras passion; hästar. . Gården inrymmer både stall och hagar för lösdrift, ridhus och motionstekniska faciliteter. Man föder upp hästar, men en annan stor del av verksamheten handlar om hästar som kommer […]

FÖRETAGSBESÖK

Familjen Lind – ett företag, men många verksamheter! Idag har vi besökt Lindh’s Fastighetsskötsel & Interiör AB som har sin bas på Bäckadalsområdet i Valdemarsvik. . Företaget har flera verksamheter; Cenita Lind’s Syfabrik som bedriver sömnad av gardiner, sängkläder och linnevaror. OSTKUSTENS markis & solskydd som bedriver sömnad av markiser och solskydd. Calle Lindh’s Trädgårdstjänst […]

Verktyg för att växa!

Regionalt finns ett starkt stödsystem som är till för dig som vill växa med och utveckla ditt företag. Vi vill att fler tar del av det stöd som finns att tillgå! Det kan handla om: innovation, digitala verktyg, affärsutveckling, omvärldsbevakning, kompetensutveckling. internationalisering, finansiering nyttan av samverkan med universitet Kom och ta reda på mer samt […]

VAD FÅR DIG ATT GÅ ÖVER GRÄNSEN?

Står du inför utmaningar och behöver du nå nya marknader för att fortsätta växa? Kanske är det att gå över landsgränsen som öppnar upp för nya möjligheter? Här finner du information om vart du kan få stöd i processen: . https://www.verksamt.se/web/ostergotland   https://youtu.be/DU3DeCz8ylE

CHECKAR FÖR DIGITALISERING

Utlysning från Tillväxtverket . Affärsutvecklingscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete.   Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor.   Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga […]

Granbarkborrekonferens

 Skogsstyrelsen anordnar konferens den 26 februari 2020 Välkommen till en konferens där granbarkborren står i fokus! Skogliga aktörer, forskare och myndigheter delar med sig av sin kunskap och vi delar erfarenheter för att lära oss mer i den fortsatta kampen mot skadeinsekten. Syftet med konferensen är att dra erfarenheter från genomfört bekämpningsarbete mot granbarkborre samt […]

INFORMATION om krisberedskap och civilförsvar

Under onsdagsmorgonens näringslivsfrukost fick deltagarna lite information om krisberedskap och civilförsvar. Detta ledde till en del frågor och vart man kan hitta mer information på området. Vill du veta mer om kommunens arbete är du välkommen att besöka https://www.valdemarsvik.se/kommun-politik/trygg-och-saker/ Här finns även broschyren “Om krisen eller kriget kommer” samt länkar till Myndigheternas krisinformation m.m. Om […]

Framgångsfrukost för besöksnäringen

Framgångsfrukost är ett nytt samarbete mellan Almi Östergötland och Visit Östergötland och syftet är att ge dig som företagare konkreta tips om hur du kan öka lönsamheten i din verksamhet och samtidigt erbjuder de dig en arena för nätverkande. Innehållet kommer att vara anpassat med exempel från besöksnäringen. Under våren bjuder de in till fyra […]

EVENEMANG 2020?

Vi vill gärna hjälpa till att sprida information som evenemang och aktiviteter som ni kommer arrangera under 2020. Det är helt kostnadsfritt och främjar både er själva och kommunen som helhet. Uppgifterna kan ni skicka in kontinuerligt under hela året. Uppgifterna visas i kalendariet på kommunens och Visit Östergötlands hemsida. Genom att besöka vår hemsida […]

UPPHANDLING

Rivning byggnad Ängvägen 1 Valdemarsviks kommun bjuder in anbudsgivare att lämna anbud på rivning av byggnad på Ängvägen 1. Byggnaden är i ett plan med en krypgrund av träbjälklag. Fasad består av eternitskivor. Välkommen att läsa mer här!