Nyheter

Enkät om företagsklimatet

Ett gott företagsklimat står högt på kommunens agenda. Det verktyg vi använt för att mäta företagsklimatet har under åren varit Svenskt Näringslivs enkät. Svenskt Näringsliv har nu skickat ut enkäten till företagare i Valdemarsviks kommun. Vi är mycket tacksamma om ni som fått ta del av enkäten svarar utifrån egna erfarenheter under det senaste året. […]

Östergötland Spirar

15–16 MAJ 2021 . Sista anmälningsdag = 1 februari Östergötland Spirar – ett nytt evenemang i den närproducerade matens och landsbygdens tecken. Östgötadagarna – på hösten – är ett starkt evenemang och varumärke med gott rykte både lokalt och i våra närregioner. Ett naturligt steg i utvecklingen är att skapa ytterligare ett evenemang på våren […]

Klimatklivet

Klimatklivet investerar i fossilfria alternativ som biogas, laddinfrastruktur och elektrifiering, biobränslen inom jordbruket samt cirkulära lösningar som till exempel återvinning.   Här kan du läsa mer om för vad, vem och hur du kan ansöka om medel: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/For-dig-som-vill-soka-stod-/

Kraftfullt ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning

Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen. Upp till 100 procent av kostnaderna kommer att ersättas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Läs mer i regeringens […]

Stödnivåerna höjs för enskilda näringsidkare

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare kommer att förlängas och få höjda stödnivåer. Dessutom införs ett nytt särskilt omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna. För att hjälpa enskilda näringsidkare att överbrygga de ekonomiska konsekvenserna till följd av covid-19-pandemin infördes i november 2020 ett särskilt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta eftersom […]

Lägesrapport corona/covid19 v.2

Vi ser tecken på ökad smittspridning i samhället efter jul- och nyårshelgerna. Covid-enheten är åter öppen och fullt bemannad. I nästa vecka inleder vi vaccinationsomgång nr 2 för de personer som fick vaccin först. NATIONELLT LÄGE 518 783 personer har testats positivt för covid-19 i vårt land. (Jämförelse, föregående vecka: 482 284) Totalt har 10 185 personer […]

Den nya pandemilagen & tillsyn

Länsstyrelserna får från 10 januari nya uppdrag till följd av ny pandemilag. Ett av dessa gäller tillsyn. Länsstyrelserna ska utöva tillsyn över lag och förordning som har meddelats av regeringen. Folkhälsomyndigheten arbetar parallellt med ytterligare föreskrifter. Syftet med tillsynen är att minska smittspridning. Troligen finns störst behov av tillsyn i början av lagens giltighet, dvs […]

Restauranger och caféer

Vi vet att ni haft en utmanade tid och de nya råden från Folkhälsomyndigheten ger begränsningar en tid till. Vi hoppas att vi alla kan hålla i, hålla ut och hålla avstånd även framöver för att häva smittspridning och kunna återgå till mer normala förhållanden. Nedan finns information från våra medarbetare på Miljö- och Hälsa. […]

Fiskefredningsområden och fiskeregler

Det finns möjlighet att yttra sig över fiskefredningsområden och fiskeregler. Östergötlands län: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—ostergotland/2020-12-22-fiskeregler-langs-mellersta-ostersjon-ska-uppdateras—du-kan-tycka-till.html Kalmar län: Fiskeregler längs mellersta Östersjön ska uppdateras – du kan tycka till | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se) Bor du i Östergötlands län skall svara vara inne senast den 20 januari, bor du i Kalmar län skall svar vara inne den 24 januari. […]

10 års samarbete!

Idag träffade vi Thomas och Anette som under 10 års tid drivit kommunens Turistbyrå. Vi är tacksamma för deras insats och för ett fint samarbete. Nu önskar vi dem en God Jul och ett Gott Nytt år.Under vintermånaderna besvaras samtal och e-post till Turistbyrån av kommunens växelpersonal.