Inomhusmiljö

Temperatur och luftfuktighet

Hur du upplever temperaturen i bostaden beror både på temperaturen i luften och på ytorna omkring (golv, väggar och fönster). Det är vanligt att uppleva att inomhusluften är torr. Det beror ofta på att luften är för varm och att sänka temperaturen med en eller ett par grader kan räcka för att bli av med besvären.

Fukt och mögel

Mögelsvampar och mögelsporer finns naturligt överallt och kan börja växa där det finns fukt, syre och näring. Människor, djur och växter avger fukt till luften inomhus. Det sprids också fukt när man duschar, badar, tvättar, diskar och lagar mat. Fukten ska föras ut från kök och badrum med ventilationen. Dålig luftväxling kan göra att fukten blir kvar och sedan ger problem. Huset kan också bli fuktskadat till exempel av att det läcker från vattenledningar eller utifrån.

Mögel kan se ut på många olika sätt och ha olika färger. Synliga tecken på mögel kan vara fuktfläckar, missfärgning, bubblor i mattor eller flagnande färg. Ibland kan man också känna mögellukt utan att möglet syns. Fuktskador kan ge risk för ohälsa genom att det kommer ut ämnen i luften som människor inte tål. Typiska reaktioner kan vara rinnsnuva, kliande ögon, hosta och trötthet. Barn och ungdomar samt personer med exempelvis allergier och luftvägsbesvär är extra känsliga. Därför bör problemet åtgärdas så snabbt som möjligt.

Vad du kan göra själv

Fuktskador uppstår oftast i badrummet. Så här kan du minska risken:

 • torka bort vattnet från väggar och golv efter dusch eller bad
 • rengör golvbrunnar regelbundet och håll rent under badkaret.
 • öppna fönster och dörrar och vädra ut fukten
 • häng inte upp mycket tvätt på tork i badrummet
 • borra inga hål i närheten av duschen, då kan vatten tränga in i väggen
 • kontrollera ventilationen, ett enkelt sätt att ta reda på om den fungerar är att se om ventilen kan suga tag i en pappersbit

Ventilation, drag och störande lukt

Matos och rök är exempel på lukter som kan vara störande. De kan komma från din egen eller andras lägenheter och från grannar eller närliggande verksamheter. Om lukten är störande och förekommer ofta under längre tid, bör orsaken utredas och åtgärdas om det är rimligt. Drag kan också kännas kallt och orsaka besvär. Kraftigt drag kan anses som en risk för ohälsa.

Vad du kan göra själv

 • se till att du har en god ventilation i bostaden.
 • håll friskluftsventiler och vädringsfönster öppna
 • kontrollera att frånluftsventilerna fungerar
 • vädra ofta och effektivt (korsdrag) i korta perioder
 • rengör ventiler i badrum, toalett och kök regelbundet
 • rengör fettfiltret i spisfläkten regelbundet
 • sätt på fläkten och håll fönstret i köket stängt vid matlagning, annars sprider du matos till resten av lägenheten och till grannarna.