Klagomål på inomhusmiljö i bostaden

Då man gjort det som går för att själv rätta till den upplevda störningen och fastighetsägaren inte har åtgärdat problemet tillräckligt kan man skicka in en skriftlig anmälan till Samhällsbyggnadskontoret.

Så här handlägger vi ett klagomål

  1. Klagomålet kommer in till en handläggare på miljö- och hälsoskydd.
  2. Handläggaren informerar alltid fastighetsägaren om klagomålet och kontaktar ofta den som klagar för att få mer information.
  3. Fastighetsägaren får en tid på sig, för att utreda klagomålet och att redovisa till oss.
  4. Handläggaren följer upp fastighetsägarens redovisning, på följande sätt:
  • Redovisningen visar att klagomålet är noga utrett eller åtgärdat. Det finns ingen olägenhet för människors hälsa. Ärendet avslutas.
  • Redovisningen är ofullständig eller den som klagar upplever att störningen är kvar. Då gör vi ett besök på plats för att bedöma om det är en olägenhet eller ej. Bedömer vi att det är en olägenhet eller risk för en olägenhet, drivs ärendet vidare, annars avslutar vi det.
    I de fall då ärendet drivs vidare tar vi ut en timavgift enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Avgiften ska betalas av den som har ansvar för att åtgärda störningen.