Radon

Radon är en ädelgas som bildas när radium sönderfaller. Radongaserna kan sedan sönderfalla till radioaktiva metallatomer, så kallade radondöttrar. Radondöttrarna kan fasta på bland annat damm- och rökpartiklar i luften. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. För att veta om det finns radon i huset måste mätningar göras.

Radon mäts under minst två månader mellan oktober och april. Du beställer mätdosor via mätlaboratorium eller saneringsföretag. Dosorna placeras ut i olika rum under mätperioden och skickas sedan tillbaka. Du får ofta resultatet inom några veckor.