Vedeldning

Vedeldning – inte alltid problemfritt

Ett stort antal människor i den närmaste omgivningen kan påverkas av felaktig vedeldning. Många klagar över irritation i luftvägarna, att det luktar illa och att det sprids sot när grannar eldar.

Ved och flis som inte eldas på rätt sätt kan även släppa ut ämnen som kan skada hälsan. Detta kan medföra att både den som eldar och personer i omgivningen kan få irriterade luftvägar och på sikt kan det även ge upphov till allvarligare hälsoproblem som cancer, allergier och kroniska problem i luftvägarna.

Den som eldar ansvarar för att eldningen inte stör andra.

Bra rök är vit eller genomskinlig

Röken avslöjar hur väl eldningsanordningen fungerar. Enklaste sättet att kontrollera om anläggningen har en god förbränning är att gå ut och titta på röken. Se till att det finns tillräckligt med förbränningsluft! Vid ofullständig förbränning bildas svart rök med kraftig lukt. Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjära. Vid god förbränning kommer röken ofta, vid kalla dagar, att vara vit av vattenånga. Varma dagar är röken vid god förbränning i det närmaste osynlig och kan bara ses som värmedaller.

Att tänka på

  • Vid nyinstallation, köp enbart s.k. miljögodkänd utrustning med möjlighet till ackumulering av värme. Det krävs anmälan och ibland bygglov vid installation av eldstad/skorsten.
  • Öppna spisar, braskaminer och liknande ska endast användas för s.k. trivseleldning. Trivseleldning innebär att kontinuerlig eldning inte sker hela dagen eller dagligen, och inte för basuppvärmning.
  • Använd ett lämpligt bränsle för anläggningen. Använd inte fuktig ved. Veden ska ha legat på torkning minst 12 månader under tak och helst ett par veckor i uppvärmt utrymme innan den används. Kapning och klyvning av ved inom tätbebyggt område är direkt olämpligt med tanke på ljudstörningar.
  • Avfall och stora mängder papper får inte eldas!
  • Se till att temperaturen är tillräckligt hög och att lufttillförseln är tillräcklig. Elda med full effekt och stryp inte lufttillförseln. Använd stickor och finhuggen torr ved för att få en snabb upptändning av pannan/eldstaden.
  • Pyrelda inte! Håll tilluftspjäll och rökgasspjäll helt öppna vid eldning (om inte bruksanvisningen säger något annat). Pyreldning för att veden ska brinna längre orsakar mycket stora utsläpp av skadliga ämnen!
  • Braselda! Elda hellre rejält morgon och kväll vid maximal effekt än att snålelda under hela dagen.
  • Tala med skorstensfejaren vid funderingar på att byta bränsle, eftersom pannor som eldas med ved måste sotas med tätare intervall. Fråga dem också om skorstenen är lämplig för vedeldning.

Sist, men inte minst, ta hänsyn till grannarna!