Avgifter 2021

Kommunen har enligt alkohollagen rätt att ta ut avgifter för prövningen av serveringstillstånd och tillsyn av alkohollagen. Ansökningsavgiften återbetalas inte vid avslag utan är till för att täcka kommunens kostnader vid handläggningen av ärendet.

Sökanden debiteras enligt följande:

Nyansökan stadigvarande tillstånd 9 700 kr
Ändring i befintligt tillstånd 4 400 kr
Tillfälligt utvidgat tillstånd 1 500 kr
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 4 400 kr
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 1 050 kr

Avgifter för tillsyn

Fast årlig avgift serveringstillstånd 2 400 kr
Fast årlig avgift folköl 1 550 kr

Rörlig avgift enligt omsättning alkohol

0- 25 000 kr 0 kr
25 001 – 125 000 kr 1 150 kr
125 001 – 250 000 kr 2 200 kr
250 001- 500 000 kr 3 250 kr
500 001 – 1 000 000 kr 5 900 kr
1 000 001 – 2 000 000 kr 8 050 kr
2 000 001 – 3 000 000 kr 10 250 kr
3 000 001 – 4 000 000 kr 12 350 kr
4 000 001 – 5 000 000 kr 14 550 kr
5 000 001 – 15 600 kr