Utveckling

En fortsatt stark och uthållig utveckling av näringslivet och landsbygden är avgörande för Valdemarsviks kommun. Utöver att ge en god företagsservice arbetar vi därför också med frågor som mer långsiktigt bidrar till att skapa förutsättningar för tillväxt. Det handlar till exempel om att kunna erbjuda insatser och samverkan som främjar tillväxt i befintligt näringsliv men även proaktivt arbete för nya företag ska etableras och stärka Valdemarsviks attraktionskraft.

Samverkan är viktigt. Tillsammans kan företagare, föreningar, kommunen och alla invånare hjälpas åt att göra vårt samhälle ännu bättre. Med bra företagsklimat kan vi skapa en solid grund för morgondagens välfärd och ge fler möjlighet att göra verklighet av sina visioner och idéer för framtiden.

I vår näringslivsstrategi har vi tre prioriterade områden som vi arbetar aktivt kring. Välkommen att läsa mer här: Näringslivsstrategi

Välkommen att kontakta oss!