Landsbygdsutveckling

Byalag, föreningar och utvecklingsgrupper

I Valdemarsviks kommun finns flera föreningar som arbetar för sin bygds utveckling. Föreningar och byalag eller motsvarande har en förenande roll där invånare, företagare och föreningar kan samlas att utveckla verksamheter och verka för bygdens framtid och framåtskridande. Mer om föreningarna hittar du i kolumnen till höger.

Bygdepeng

Föreningar och boende som samverkar för bygdens utveckling i ett så kallat lokalt partnerskap kan få en årlig ”Bygdepeng”. Stödet finansieras av kommunen, länsstyrelsen och Region Östergötland. Grupper som aktivt vill engagera sig i sin bygds utveckling kan ansöka om bygdepeng. Kraven är att gruppens utvecklingsarbete omfattar alla boende i området och att utvecklingsgruppen finns och verkar i området. En lokal utvecklingsgrupp kan bestå av en lokal förening eller en grupp boende som tar initiativet till att samla de boende och föreningarna i bygden. Bygdepengen är inget föreningsbidrag, tvärtom är den till för att underlätta samverkan mellan samtliga föreningar och boende i ett område. Läs mer i kolumnen till höger.

Lokalt ledd utveckling

Lokal utveckling genomförs bäst av dem som bor och verkar i området. Lokalt Ledd Utveckling genom LEADER-metoden (LLU) ger via bland annat EUs landsbygdsprogram möjlighet till projektfinansiering för landsbygdsutveckling. LLU främjar lokal utveckling genom att privata, offentliga och ideella aktörer samverkar för att utveckla landsbygden lokalt. LLU lyfter fram möjligheterna att utveckla lokala projekt! Valdemarsviks kommun ingå i LLU Kustlandet. Välkommen att läsa mer på Kustlandets hemsida. Länk finner du i kolumnen till höger.

Skärgårdsråd

Skärgårdsrådets arbete utgår från visionen ”En levande skärgård”. Målsättningen är en skärgård med en yrkesverksam och åretruntboende befolkning. Till skärgården räknas såväl öar som fastland där natur, kultur och produktionsmönster är präglat av havet. Skärgårdsrådet är ett forum för ömsesidig information och samverkan kring skärgårdsfrågor. Här finns företrädare för skärgårdsbefolkningen, skärgårdskommunerna i Östergötland och norra Kalmar, Länsstyrelserna i Östergötland och Kalmar län samt Region Östergötland och Regionförbundet Kalmar. Länk finner du i kolumnen till höger.

Starta företag på landsbygden

Länsstyrelsen i Östergötland kan i vissa fall ge företagsstöd exempelvis till småföretag och livsmedelsbutiker på landsbygden. Läs mer om Länsstyrelsens stöd på deras hemsida. För att få hjälp att starta företag i Valdemarsvik läs mer på Ekubators hemsida.